OPĆI UVJETI NAJMA


Opće odredbe
Najmoprimac se obvezuje i svojim potpisom na ugovoru o najmu potvrđuje :
- da ima 21 godinu starosti te posjeduje vozačku dozvolu najmanje 2 godine
- vozilo vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom o najmu, u stanju, s opremom i s količinom goriva u kojem ga je preuzeo
- produženje ugovorenog roka trajanja najma osobno zatražiti od Najmodavca, najmanje 24 sata prije isteka samog roka najma; u protivnom će se smatrati da je Korisnik protupravno prisvojio vozilo
- ne koristiti vozilo za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine; u protuzakonite svrhe (npr. radi počinjenja kaznenih djela, carinskih i deviznih prekršaja)
- da će samo on koristiti vozilo (ili osoba koju on za to ovlasti a koja je u Ugovoru navedena kao „drugi vozač“) za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila
- vozilo ne davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama
- vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom savjesnog domaćina/gospodarstvenika
- u vozilu ne pušiti
- vozilo nakon napuštanja, uvijek zaključavati, zatvoriti prozore i uzeti ključeve i dokumentaciju vozila te ih uvijek imati pod osobnom kontrolom
- voziti samo po javnim cestama, poštujući sve prometne propise i regulaciju prometa
- brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, tlak u gumama i dr.
- ne vršiti nikakve preinake na vozilu
- snositi sve troškove u svezi pogona vozila: gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne i druge slične naknade
- u vozilu ne prevoziti niti dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u prometnoj dozvoli odnosnog vozila
- ne izlaziti vozilom izvan granica Republike Hrvatske, osim ako je to prethodno najavio Najmodavcu prilikom rezervacije ili preuzimanja vozila, za što Najmodavac može naplatiti dodatnu naknadu
- ne preuzimati nikakve obveze u ime Najmodavca u svezi vozila i njegove upotrebe i pogona
- ne iznajmljivati ili ne posuđivati vozilo osobama
- ne koristiti vozilo pod utjecajem alkohola, sredstava za smirenje, sredstava za spavanje, narkotika, halucinogenih i ostalih droga
- poštivati ograničenja brzine i drugih prometnih pravila određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi
- iznajmljeno vozilo ne preopterećivati osobama ili teretom preko dozvoljene maksimalne težine
Ogriješi li se Najmoprimac o bilo koju gore navedenu odredbu obvezuje se nadoknaditi Najmodavcu svu i svaku štetu koja bi Najmodavcu iz tog naslova nastala, a čiji će obujam utvrditi Najmodavac.
Najmoprimac ne smije izvršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu bez prethodne suglasnosti Najmodavca.
Troškove goriva utrošenog tijekom najma snosi Najmoprimac, odnosno količina goriva pri povratu vozila mora odgovarati razini pri izdavanju vozila.
Najmoprimac se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne i parking prekršaje .

Plaćanje
Kao garancija plaćanja potrebna je važeća kreditna kartica (VISA , MASTERCARD) .
Prilikom preuzimanja vozila radi se autorizacija sredstava ovisno o kategoriji iznajmljenog vozila.
Prilikom vraćanja vozila kao sredstvo plaćanja može se upotrijebiti kreditna kartica, elektronska kartica (MAESTRO ili VISA electron), gotovina ili virmansko plaćanje (uz prethodnu suglasnost Najmodavca).

Osiguranje
Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi.
Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila i određena je važećom tarifom Najmodavca i navedena je u Ugovoru.
CDW - dnevno kasko osiguranje - njime Najmoprimac umanjuje svoju odgovornost za štetu na iznos franšize koja ovisi o grupi vozila, te ukoliko je iznos štete manji od franšize, naplaćuje mu se taj manji iznos.
TP - osiguranje od krađe - korisnik ograničava svoju odgovornost za tu vrstu štete do iznosa učešća u šteti (franšize).
Rizik i visinu obveze naknade štete Najmoprimac može umanjiti prihvaćanjem sljedećeg doplatka :
TOP COVER CDW & SCDW - otkup franšize - plaćanjem dnevnog doplatka Najmoprimac može otkupiti učešće u šteti.
CDW i TP su obvezna osiguranja i uključeni su u cijenu najma, dok su TOP COVER CDW I SCDW dodatna opcija za klijenta.

Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva :
- štetu na gumama, felgama i naplacima
- štetu na donjem postroju vozila, unutrašnjosti vozila, vjetrobranu i ostalim staklima vozila
- štetu – spaljeno kvačilo vozila
- štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnim korištenjem
- štetu nastalu gubitkom dokumenata ili ključeva vozila ili registarskih pločica
- štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
- štetu koju je napravio neovlašten vozač
- štetu koja je napravljena u inozemstvu, a prelazak granice nije bio odobren od strane Najmodavca

Bilo koje oštećenje na vozilu mora biti prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji / agentu Najmodavca.
Policijski zapisnik (Izviješće o nezgodi) je obavezan!!!
U slučaju bilo koje od gore navedenih štetnih događaja (okolnosti), Najmoprimac odgovara za puni iznos štete.
Najmodavca se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine Najmoprimca u ili na iznajmljenom vozilu.

Postupanje u slučaju nezgode
Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog osiguravajućeg zavoda time :
- da će zabilježiti imena i adrese sudionika nesreće
- da će osigurati ili ukloniti vozilo prije nego li ga napusti
- da će o šteti i ako je ona neznatna najkraćim putem obavijestiti najbližu policijsku postaju i podnijeti izvješće o nezgodi
-da će u slučaju većeg oštećenja ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba kao i u svim slučajevima očigledne krivice drugih osoba obvezano odmah pozvati i sačekati dolazak prometne policije da izvrše službeni uviđaj i o tome obvezno izvijestiti najbližu poslovnicu Najmodavca
- da će pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o nezgodi kao i rezultate alkotesta.
Propusti li Najmoprimac u slučaju nezgode poduzeti navedene korake, odgovara za sve posljedice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta nastale.

Patrinus d.o.o. OKRUG GORNJI, iznajmljuje najmoprimcu (čiji su podaci na prednjoj stranici ugovora), vozilo po sljedećim uvjetima:

 1. Da svojeručno potpiše ugovor o najmu i time se suglasi s odredbama ugovora.
 2. Najmoprimac je odgovoran za sve štete na vozilu počinjene za vrijeme najma vozila ako je za oštećenje kriv najmoprimac. Iznos štete nastale krivnjom najmoprimca naplatit će se na licu mjesta po važećem cjeniku. Najmoprimac je obvezan u slučaju prometne nezgode pozvati policiju koja će sastaviti zapisnik te zaštititi vozilo za vrijeme procedure.
 3. Gorivo nije uključeno u cijenu.
 4. Najmoprimac prilikom iznajmljivanja vozila mora uz cijenu najma ostaviti depozit. Depozit mu se po isteku najma vraća ako ne prekrši niti jednu točku ugovora. Prilikom potpisivanja ugovora najmoprimac je obvezan prijaviti relaciju kretanja koja mu se upisuje u ugovor. Najmoprimac mora ostaviti i putovnicu ili osobnu iskaznicu do povrata vozila.
 5. Tijekom korištenja iznajmljenog vozila najmoprimac je osiguran od odgovornosti za štete prema trećim osobama u skladu s hrvatskim zakonskim propisima i pravima osiguranja.
 6. Ako najmoprimac iz bilo kojeg razloga prijevremeno prekine ugovor, novac od plaćenog najma se ne vraća.
 7. Skuteri su registrirani za dvije osobe pa u slučaju da ih rabite za više osoba, gubite pravo na povrat depozita.
 8. Vozilom smije upravljati samo najmoprimac (ili drugi vozač ako je naveden), jer u suprotnom gubi pravo na depozit. Isključivu odgovornost za vozilo snosi najmoprimac.
 9. Zabranjeno je sjediti na parkiranim skuterima i motorkotačima.
 10. U cijenu najma skutera i motorkotača uračunana je i kaciga za koju ste odgovorni.
 11. U slučaju neslaganja u tumačenju hrvatskog teksta s nekim od drugih stranih jezika, hrvatski tekst će imati prednost.
 12. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke priznaju nadležnost suda u Trogiru.